[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2548
พิธีมอบสายสะพายลูกเสือจราจร
ค่ายแสวงหาครั้งที่ 10
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯระดับปฐมวัย
นักเรียนอนุบาลเรียนรู้วันเข้าพรรษา
ผลการแข่งขัน ''ประกอบอาหารคาว'' ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
คืนผืนป่าสู่..อัสสัมชัญระยอง
ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระดับปฐมวัย
พิธีรำลึกผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร
ค่ายสารวัตรนักเรียน
สถิตที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ
ฟุตบอล  ACR คัพ ครั้งที่ 7
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ติว Ent'48 กับอาจารย์ลิลลี่
ค่ายผู้นำ
ความรู้เรื่องโรคปาก มือและ เท้าเปื่อย
พิธีปิดการอบรมพัฒนางานโภชนาการ
วันสุนทรภู่ แผนกอนุบาล
อบรมลูกเสือจราจร
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ช่วงชั้นที่ 1-4
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม ACR
อบรมพัฒนางานโภชนาการ ครั้งที่ 2
พิธีมอบรางวัลเรียนดี
หน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย ACR
พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2548
อบรมพัฒนางานโภชนาการ
พิธีรับศีล
สรุปโภชนาการระดับปฐมวัยรายสัปดาห์(สัปดาห์ที่ 3)
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2548
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สรุปโภชนาการระดับปฐมวัยรายสัปดาห์
อัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา 2548
งานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
ACR Summer Course 2005
พิธีรับวุฒิบัตร
ปันน้ำใจสู่โรงเรียนบ้านหินโค่ง
ปันน้ำใจสู่วัดธงหงส์
ACR ปันนำใจสู่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านจันทบุรี
ACR ปันนำใจสู่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 6
ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 16 ปี
5 ธันวามหาราช
ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
กีฬาสี 2547
การแข่งขันกีฬาสีนักการ

|<  <   46 47 48 49