[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่แผนกมัธยม
วันสุนทรภู่แผนกปฐมวัย
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเซราฟิน
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
ค่ายสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน แผนกประถม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญครูและเจ้าหน้าที่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ขอเชิญผู้ปกครองรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศเลื่อนการประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
แจ้งราคาและรายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครบุคลากรครูระดับปฐมวัย
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน มีนาคม - พฤษภาคม 2558
รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมของนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ACR ดิน-วิ่ง เทิดไท้ องค์ราชัน
ประกาศผลการทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชี่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเก่า)
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
คนเก่ง ACR ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
อบรมเชิงบูรณาการ การเป็นโค้ช กีฬาฟุตซอล บาสเกตบอลและว่ายน้ำ
ประชุมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"
รับสมัครบุคลากรครู จำนวน 3 อัตรา
การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา สถาบันนานมีบุ๊ค อินโนเวชั่น
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์จังหวัดระยอง
แจ้งวันเรียนและวันหยุดเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2557
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
Summer Course Result for KET and PET
Summer Course Result for Starters, Movers and Flyers
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการ IEP
ตารางเรียน Summer Course 2014 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ3)
ประกาศผลแผนการเรียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอคำภาวนาสำหรับ ภราดา ฟิลิป เนรี สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 3
เมนูอาหารประถมและอนุบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการสอบ Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศผลสอบเข้าอนุบาล 1 - 3 (รอบสอง)และผลสอบแทรกชั้น ป.1 - ม.4
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชัั้น ม.1, ม.4 นักเรียนเก่า
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับรางวัลคริสต์มาสพาโชค 2014

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|