[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน
รับสมัครครูเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลและปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
โครงการค่ายแสวงหา ครั้งที่ 20
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมงานในแผนกปฐมวัย
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทุกระดับชั้น(รอบ 2)
ตารางสอบปลายภาค Smart Program ภาคเรียนที่ 2/2558
รับสมัครครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ตารางสอบปลายภาค 2/2558 ระดับประถมศึกษา
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา
ประกาศผลการทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับมํธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12(ระดับจังหวัด)
จิตอาสาปันน้ำใจให้คนชรา
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า)
ACR จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง และบ้านพิพัฒน์กนกพร
อบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน
ACR จิตอาสา ณ ศูนย์ช่วยเหลือผุู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลทับมา
ACR จิตอาสา ณ วัดเขาสาป อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ACR จิตอาสา ณ ชุมชนคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ACR จิตอาสา ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ACR จิตอาสาบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ACR จิตอาสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
กีฬา-กรีฑาสีนักเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
งานนิทรรศการผลงานนักเรียน แผนกปฐมวัย
วันวิทยาศาสตร์ แผนกปฐมวัย
ฉลองวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ แผนกปฐมวัย
ฉลองวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์
Commemoration of Mr.Song Lausunthorn, Blessing of the Song Building and Official Opening of the Smart Program
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
การแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดระยอง
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
Awards and Scholarships Presentation Day Cambridge Certificates
สัมมนาครูและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2558
พิธีมิสซาฉลองครบรอบ 300 ปี นักบุญหลุยส์
พิธีสวนสนามกองลูกเสือ-เนตรนารี
อบรมจราจรลูกเสือและเนตรนารี
ACR ร่วมรักษาความสะอาดชุมชน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ค่ายสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน แผนกมัธยมศึกษา
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|