[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566
รับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2566 (Updated 21-04-23)
ประกาศเรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของครู บุคลากรทางการศึกษา เข็มที่ 2
ประกาศเรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน แบบ On Site
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คู่มือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศผลรางวัล ACR Christmas Fair 2022
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ระเบียบทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ.2566
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565
ประกาศแแจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอต้อนรับ และแสดงความยินดี กับคณะภราดาที่มารับตำแหน่งใหม่
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประเมินผลปลายภาค และ แจ้งกำหนดการอื่น ๆ
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์พิเศษภาคฤดูร้อน (Summer 2021)
แจ้งรายการค่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดโพสต์ภาพถ่าย ACR เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 6
เปิดรับสมัคร นักเรียนที่สนใจเรียน Summer Course 2021
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตรวจผลรางวัลคริสต์มาสพาโชค 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียน กรณีพิเศษ
มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สถานที่รับผลสอบและจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่อง "การเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง"
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียน Summer Course 2020
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ม.3, ม.6)
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประกาศปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
ประกาศผลรางวัลคริสต์มาพาโชค 2019
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งปั่น" ครั้งที่ 5 (ACR WalkRunBike 5th)
ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    1 2 3 4  >   >|