[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศเรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของครู บุคลากรทางการศึกษา เข็มที่ 2
ประกาศเรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน แบบ On Site
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คู่มือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประกาศแแจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอต้อนรับ และแสดงความยินดี กับคณะภราดาที่มารับตำแหน่งใหม่
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประเมินผลปลายภาค และ แจ้งกำหนดการอื่น ๆ
รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครบุคลากร
ประกาศเรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์พิเศษภาคฤดูร้อน (Summer 2021)
แจ้งรายการค่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดโพสต์ภาพถ่าย ACR เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 6
เปิดรับสมัคร นักเรียนที่สนใจเรียน Summer Course 2021
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตรวจผลรางวัลคริสต์มาสพาโชค 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียน กรณีพิเศษ
รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
สถานที่รับผลสอบและจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่อง "การเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง"
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียน Summer Course 2020
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ม.3, ม.6)
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประกาศปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
ประกาศผลรางวัลคริสต์มาพาโชค 2019
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพยาบาล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2563
เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562

    1 2 3 4  >   >|