สอบวัดคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) (13 ม.ค. 2563)
“เดิน วิ่ง ปั่น” ครั้งที่ 5 (13 ม.ค. 2563)
ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (10 ม.ค. 2563)
กิจกรรมวันเด็กนักเรียนปฐมวัย (10 ม.ค. 2563)
ถัดไป