นักเรียนสอบ 4 skills (16 ก.ย. 2563)
เเสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้ – โดเเละเปตอง (16 ก.ย. 2563)
ให้ความรู้เเก่นักเรียน เรื่องการมีสัมมาคารวะ (15 ก.ย. 2563)
กิจกรรม "Pick it up - หาดสะอาด (15 ก.ย. 2563)
แสดงความยินดีกับ เด็กชายธันยพัฒน์ พรรณเชษฐ์ ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (NT) (15 ก.ย. 2563)
งาน TEP@ Rayong ร่วมเปลี่ยนการศึกษาระยอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (14 ก.ย. 2563)
ถัดไป