ชื่อ-สกุล : น.ส.Vanesa Dolo Lumino

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor in Elementary Education ( Benquet State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...