ชื่อ-สกุล : MissErmma Hazel Pragatos Alapoop

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ฺBachelor in Elementary Education ( Leyte Normal University, Tacloban City, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 1389/2564

more...