ชื่อ-สกุล : MissMae Shielle Ann Raymunde

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor in Secondary Education ( University of Mindanao - Tagum, Philippines. )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 5594/2563

more...