ชื่อ-สกุล : มิสศิลป์ศุภา สีเคน

สังกัดหน่วยงาน : ป.3 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62109000247151

more...