ชื่อ-สกุล : มิสณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยจี้หนาน กวางโจว ประเทศจีน )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...