ชื่อ-สกุล : Mr.Daniel Wekesa Simiyu

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science ( Kenyatta University, Kenya )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...