ชื่อ-สกุล : MissBrichie Tambio Aquino

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ฺBachelor of Science ( Nueva Vizcaya State University )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040103639

more...