ชื่อ-สกุล : มิสจิรปรียา บำรุงสุข

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040035455

more...