ชื่อ-สกุล : ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานนักศึกษาวิชาทหาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403041042589

more...