ชื่อ-สกุล : น.ส.Cindy Calado Leano

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( Benguet State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62203040223877

more...