ชื่อ-สกุล : นายReginald Lumino

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Benguet State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61303040036750

more...