ชื่อ-สกุล : น.ส.Ruth Magisan

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Agriculture Education ( Benquet State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63303040104573

more...