ชื่อ-สกุล : น.ส.บังอร นาสมใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานเอกสารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...