ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040053994

more...