ชื่อ-สกุล : ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานนักศึกษาวิชาทหาร , งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกรรมการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098021

more...