ชื่อ-สกุล : มิสปรินยา ฟุ้งพิทักษ์

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098497

more...