อัลบัมภาพที่ 2328    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
<< Back Next >>