อัลบัมภาพที่ 2290    ติว O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 2244    กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>