อัลบัมภาพที่ 2259    ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 (งานลูกเสือ)
อัลบัมภาพที่ 2248    ค่ายลูกเสือสามัญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
<< Back Next >>