อัลบัมภาพที่ 2283    บรรยากาศการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร (งานลูกเสือ)
อัลบัมภาพที่ 2272    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าทดสอบเกรดจาก Trinity College London แบบ Digital (งานดนตรี)
<< Back Next >>