อัลบัมภาพที่ 2328    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
อัลบัมภาพที่ 2325    พิธีอำลาเเม่พระเเละปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>