อัลบัมภาพที่ 2305    กิจกรรม Walk Rally นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 2304    กิจกรรมล่าสมบัติคณิตศาสตร์ Math Treasure Hunt Camp นักเรียน ม.1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>