อัลบัมภาพที่ 2101    นักเรียน Smart Program ประกวดทำกระทง (Smart English)
อัลบัมภาพที่ 1896    นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ (Smart English)
<< Back Next >>