อัลบัมภาพที่ 2149    Chinese Day 2020 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
อัลบัมภาพที่ 2120    นักเรียนดนตรีกลุ่มเปียโนร่วมการแข่งขัน ACT Music Festival 2019 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
<< Back Next >>