อัลบัมภาพที่ 2142    ติว PAT 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 2141    ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานแนะแนว)
<< Back Next >>