อัลบัมภาพที่ 2182    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
อัลบัมภาพที่ 2166    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
<< Back Next >>