อัลบัมภาพที่ 2150    ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานลูกเสือ)
อัลบัมภาพที่ 2147     “เดิน วิ่ง ปั่น” ครั้งที่ 5 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>