อัลบัมภาพที่ 2167    กิจกรรมวันที่ 3 นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 2164    ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>