อัลบัมภาพที่ 2151    Open School นักเรียนใหม่ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 2149    Chinese Day 2020 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
<< Back Next >>