อัลบัมภาพที่ 1312    ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558
อัลบัมภาพที่ 1311    ฉีดวัคซีนป้องกันโรค M.M.R และ D.T. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
<< Back Next >>