อัลบัมภาพที่ 2101    นักเรียน Smart Program ประกวดทำกระทง
อัลบัมภาพที่ 1896    นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ
<< Back Next >>