อัลบัมภาพที่ 2182    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อัลบัมภาพที่ 2166    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
<< Back Next >>