อัลบัมภาพที่ 2160    ค่ายลูกเสือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อัลบัมภาพที่ 2150    ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
<< Back Next >>