อัลบัมภาพที่ 2170    กิจกรรม "ดนตรีในสวน"
อัลบัมภาพที่ 2102    ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
<< Back Next >>