อัลบัมภาพที่ 2168    กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส(วันที่ห้า)
อัลบัมภาพที่ 2167    กิจกรรมวันที่ 3 นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส
<< Back Next >>