ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบุญชู และ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี
(เมื่อ 13/กันยายน/2560)
    
ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
(เมื่อ 13/กันยายน/2560)
    
ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ณ Upside Down Pattaya และ Swiss sheep farm จ.ชลบุรี
(เมื่อ 12/กันยายน/2560)
    
ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทธานี จ.ชลบุรี
(เมื่อ 11/กันยายน/2560)
    
ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเด็กกำพร้าจริงใจ และ Pattaya sheep farm จ.ชลบุรี
(เมื่อ 11/กันยายน/2560)
    
>