งานพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561
(23/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ในงานวันครู ปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
(16/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)