ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
(20/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานพยาบาล)      
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
(06/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานพยาบาล)      
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเซราฟิน
(29/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานพยาบาล)