ACR ร่วมส่งกำลังใจ สู้วิกฤต Covid-19
(01/เมษายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
(11/มีนาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
สถานที่รับผลสอบและจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(10/มีนาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง "การเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง"
(03/มีนาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน
(27/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียน Summer Course 2020
(19/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
(12/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
(07/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)