โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสเด่นเดือน ใจดี)
(27/เมษายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562
(13/มีนาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิกา คอนหน่าย)
(28/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(17/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)
(09/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประกาศปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
(22/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
(17/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ญ.ธนัญญา/น.ส.คณนา ภักดีนวล)
(13/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)