ผู้บริหารและครูเดินทางไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
(25/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
งานพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561
(23/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ประจำปี 2562
(12/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(21/มีนาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
(18/มีนาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและครูรับรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมสวนนงนุช จ.ชลบุรี
(10/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ในงานวันครู ปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
(16/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)