ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020
(18/มกราคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
(15/มกราคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
(17/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ญ.ธนัญญา/น.ส.คณนา ภักดีนวล)
(13/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศผลรางวัลคริสต์มาพาโชค 2019
(25/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
(21/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพยาบาล
(12/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)