ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบของขวัญเยี่ยมคลอดพนักงาน (น.ส.นลินี นาคพิทักษ์)
(01/กันยายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสอุมาพร รักเรียน)
(14/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์)
(26/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง)
(16/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562
(13/มีนาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิกา คอนหน่าย)
(28/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(17/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)
(09/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)