โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562
(13/มีนาคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิกา คอนหน่าย)
(28/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(17/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)
(09/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ญ.ธนัญญา/น.ส.คณนา ภักดีนวล)
(13/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
(21/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสปรียาภรณ์ เพียรงาม)
(08/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.อโรชา สุภานิชย์)
(08/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)