มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน
(27/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียน Summer Course 2020
(19/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
(12/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
(07/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ม.3, ม.6)
(30/มกราคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประกาศปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
(22/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020
(18/มกราคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
(17/มกราคม/2563 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)