ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
(13/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
(22/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(16/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
คู่มือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
(16/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(16/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน
(04/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียน กรณีพิเศษ
(14/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
(09/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)