ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระดับดังนี้

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- Primary 1 - 6 (G1 - G6)

- Mathayom 1 - 3 (Smart Science)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 807 ครั้ง

Keep